Kai Po Che-Kai Po Che!
HD-Subtitle 2013
Don Jon-Don Jon
HD-Subtitle 2013
Pawn shop-Pawn shop
SD-Subtitle 2013
Snitch (2013)-Snitch (2013)
HD-Subtitle 2013
Red Tails-Red Tails
HD-Subtitle 2012
The Grandmaster-The Grandmaster
HD-Subtitle 2013
Despicable Me 2-Despicable Me 2
HD-Subtitle 2013
Despicable Me-Despicable Me
HD-Subtitle 2010
The Wolverine-The Wolverine
HD-Subtitle 2013
Downfall-Der Untergang
HD-Subtitle 2004
The Taste Of Money-Don-eui mat
HD-Subtitle 2012
Red Cliff 1-Red Cliff
HD-Subtitle 2008
The Expendables-The Expendables
HD-Subtitle 2010
Bait-Bait
HD-Subtitle 2012
Oblivion-Oblivion
HD-Subtitle 2013
5 Days of War-5 Days of War
HD-Subtitle 2011
Stalingrad-Stalingrad
HD-Subtitle 2013
Officer Down-Officer Down
HD-Subtitle 2013